Уеб уроци и ресурси по HTML,
CSS, CSS3, JavaScript и други

Разлики между block и inline елементи 8

В предишния урок завършихме с това, че HTML елементите се делят на два типа – block (блокови) и inline (инлайн). Разликата между блоковите и инлайн елементи е от съществено значение. В този урок подробно ще разгледаме каква е тя.

Прочети повече →

h1 - h6 заглавия 8

Заглавията са най-често използвания метод за структуриране на текстово съдържание. Ако вземем за пример началната страница на един вестник ще забележим, че най-важната новина винаги е написана със значително по-голям размер на шрифта в сравнение с останалите. Дори без да четем написаното винаги можем да отличим заглавието от останалата част от текста.

HTML от своя страна ни предоставя 6 типа заглавия, които да ни помогнат в правилното структуриране на съдържанието на нашата страница.

Заглавията в HTML имат общото наименование Headings и също, както при примера с вестника, се различават по размер на шрифта.

Прочети повече →

Избор на подходящ енкодинг (encoding) 3

В предишния урок научи как да използваш онлайн валидатора, за да проверяваш кода на твоята страница. При валидирането чрез качване на файл обаче имахме малък проблем с енкодинга на файла.

Липсващ или грешен енкодинг на страницата е една от най-често допусканите грешки от много уеб разработчици. За съжаление това се осъзнава много по-късно, когато вече сме създали няколко страници. Точно тогава получаваме странни резултати, които допълнително усложняват нещата. За да не изпаднем в такава ситуация е много важно да предприемем необходимите мерки още от самото начало. В този урок ще разгледаме как става това.

Прочети повече →

Валидиране на уеб страница 4

В предишните няколко урока говорих за валидирането на нашата уеб страница и ползите от това. Също така в урока “Моята първа уеб страница” видяхме минималното количество код, който е нужен, за да се счита за валидна една xHTML уеб страница.

В този урок ще си изясним няколко понятия като “Какво е валидация?”, “Какво е валидатор?” и “Какви са ползите от валидирането?”. Ще преминем през процеса на валидиране като използваме уеб страницата, която създадохме в предишния урок.

Прочети повече →

Моята първа уеб страница 11

Нека си изясним нещо още от самото начало. Създаването на уеб страници е страшно лесно! Но пък това съвсем не означава, че след време всичко ще изглежда еднакво и безинтересно. Напротив, точно обратното. Удовлетворението от резултата, независимо от сложността на страницата, е винаги огромно.

Сега нека си изясним и едно друго нещо. Допускането на грешки е също толкова лесно! Понякога нещата няма да се получат от първия път. Понякога дори няма да се получат и от петия път, но е много важно да не се отказваш, а да продължаваш да опитваш и да обичаш това, което правиш.

Прочети повече →